forum

Ditt innspill til et bedre regnskapsprogram

Chat

Føring av utenlandsk kildeskatt

0

Hei, er ny til e-conomic og har et spørsmål ang. bokføring av kildeskatt.

Selskapet få utbytte fra en utenlandsk akjser investering, som ligge utenfor EOS og fritakksmetoden. Dermed beskattes utbytte i norge. Imidlertid kildeskatt også betales i landet aksjer tilhores. Jeg få et norsk skattefradrag på opp til 27% av utbyttebeløpet, til å ungå dobbelbeskatning. Men, kildeskatt i den andre land er over 27% (det er 30%). Hvordan bokføre jeg dette?

Som eksempel, si at utbytte er 1000 NOK, kildeskatt i det andre landet er 300 NOK og 700 NOK overføres til selskapets bankkonto. Min forståelse er at jeg bokføre dette slik:

-1000 NOK på konto 8072 (Utbytte, skattepliktig)

700 NOK på konto 1920 (bank)

270 NOK på konto 2545 (kildeskatt) = 27% av 1000

Men jeg er ikke sikker hva jeg skal gjøre med det siste 30 NOK. Bokføres det til et "betalt utenlandsskatt konto", f.eks

30 NOK på konto 8305 (betalt skatt, utenlands)

Ellers er det en annen måte å gjøre det på? Hvis jeg har rett, betyr det at i resultat regnskapet mitt økes ordinært res. før skatt i resultat regnskap med 1000 NOK, og skattekostnad på ordinært (resultatposten 8300 (betalbarskatt) plus post 8305) økes med 300 NOK. I balansen derimot tå vi 270 NOK på 2500 (betalbarskatten) og 700 NOK på 2050 (egenkapital) på den ene siden, og og +270 NOK på konto 2545 og 700 NOK på konto 1920 på den andre.

Har jeg rett her? Jeg merk at dette ville betyr at 8300 (betalbar skatt) + 8305 kommer til å være 30 NOK større en beløp på konto 2500 (betalbar skatt, ikke utl.) - blir dette problematisk i selvangivelsen, eller er alt ok hvis dette forklares i notater?

 

Takk i forekant for alle hjelp jeg få!

Jon.

opprettet 5 Mai, 2016 i Bokføring » Spørsmål om regnskapsføring av JonB

Bokføring

Her kan du stille spørsmål som er direkte forbundet med regnskapsføringen.

Hvis du ser etter en regnskapsfører eller revisor, kan du se listen med norske regnskapsførere og revisorer.