forum

Ditt innspill til et bedre regnskapsprogram

Chat

eFaktura fra Nets

0
Hei

Vi har fått satt opp AvtaleGiro gjennom Nets og det er under test, og alt ser ut til å virke bra.

I forkant tok jeg kontakt med support som sa at dere og støttet eFaktura, så vi tegnet en avtale om det og. Når vi tok kontakt med support igjen i dag, var det tydelig usikkerhet om e-conomic kunne sende eFaktura fra Nets (B2C).

Så:

1. Støtter dere eFaktura fra Nets?

2. Hvilket oppsett skal en ha i e-conomic for å sende?

3. Hvilket format skal vi oppgi til Nets at vi sender i?

 

Mvh

Kim Pedersen

Strand Vinduspuss AS
opprettet 24 Nov, 2015 i Spørsmål » e-conomic generelt av Kim Pedersen

2 svar

 
Beste svar

Fikk denne eposten fra Nets:

eFakturareferanse

En EHF B2C faktura må oppgi en eFaktura referanse som identifiserer betaler i Nets register over tilgjengelige mottakere av eFaktura B2C for faktura utsteder.Denne referanse skal legges inn i EHF fakturadokumentet som beskrevet i DIFIs implementeringsveileder for EHF v.2.0. Under gjentas denne informasjonen for ordensskyld. 

Referanse til en elektronisk B2C-faktura overføres som Additional DocumentReference hvor DocumentType skal settes til «elektroniskB2Cfaktura».

Angivelse av organisasjonsnummer for kjøper kreves ikke oppgitt når elektroniskB2Cfaktura er oppgitt. 

Eksempel:

<cac:AdditionalDocumentReference>

<cbc:ID>147987</cbc:ID>

<cbc:DocumentType>elektroniskB2Cfaktura</cbc:DocumentType>

</cac:AdditionalDocumentReference>

 

Betalingstype

En EHF B2C faktura må angi hvilken betalingstype som skal benyttes for fakturaen. I forbindelse med EHF B2C faktura kan man sette betalingstype som eFaktura eller som AvtaleGiro. 

eFaktura

Betalingstype angis i feltet PaymentMeansCode. Dette feltet skal ha verdien «31» for eFaktura. 

Eksempel:

<cac:PaymentMeans>

<cbc:PaymentMeansCode listID="UNCL4461">31</cbc:PaymentMeansCode>

<cbc:PaymentDueDate>2014-07-25</cbc:PaymentDueDate>

<cbc:PaymentID>0265590215686</cbc:PaymentID>

<cac:PayeeFinancialAccount>

<cbc:ID schemeID="BBAN">51401099999</cbc:ID>

</cac:PayeeFinancialAccount>

</cac:PaymentMeans>

 

AvtaleGiro

Betalingstype AvtaleGiro angis i feltet PaymentMeansCode. Dette feltet skal ha verdien «3» for AvtaleGiro.

Eksempel:

<cac:PaymentMeans>

<cbc:PaymentMeansCode listID="UNCL4461">3</cbc:PaymentMeansCode>

<cbc:PaymentDueDate>2014-07-25</cbc:PaymentDueDate>

<cbc:PaymentID>0265590215686</cbc:PaymentID>

<cac:PayeeFinancialAccount>

<cbc:ID schemeID="BBAN">51401099999</cbc:ID>

</cac:PayeeFinancialAccount>

</cac:PaymentMeans>

 

Kreditkontonummer

En EHF B2C faktura skal oppgi kredit kontonummer for innbetalingen. Dette kontonummeret må være et norsk kontonummer og  valideres til 11 siffer i modulus 11. Konto type skal være «BBAN».

 

Eksempel:

<cac:PaymentMeans>

<cbc:PaymentMeansCode listID="UNCL4461">3</cbc:PaymentMeansCode>

<cbc:PaymentDueDate>2014-07-25</cbc:PaymentDueDate>

<cbc:PaymentID>0265590215686</cbc:PaymentID>

<cac:PayeeFinancialAccount>

<cbc:ID schemeID="BBAN">51401099999</cbc:ID>

</cac:PayeeFinancialAccount>

</cac:PaymentMeans>

 

KID

Det er et krav til en EHF B2C faktura at KID for betalingen oppgis i fakturafilen. Dette skal legges inn i feltet /cac:PaymentMeans/cbc:PaymentID.

 

Eksempel:

<cac:PaymentMeans>

<cbc:PaymentMeansCode listID="UNCL4461">3</cbc:PaymentMeansCode>

<cbc:PaymentDueDate>2014-07-25</cbc:PaymentDueDate>

<cbc:PaymentID>0265590215686</cbc:PaymentID>

<cac:PayeeFinancialAccount>

<cbc:ID schemeID="BBAN">51401099999</cbc:ID>

</cac:PayeeFinancialAccount>

</cac:PaymentMeans>

 

Forfallsdato

Det er et krav til en EHF B2C faktura at gyldig forfallsdato oppgis i fakturafilen. Dette legges I feltet /cac:PaymentMeans/cbc:PaymentDueDate.

En gyldig forfallsdato må ha oppgitt dato minimum 3 dager etter dato for innsending av filen.

 

Eksempel:

<cac:PaymentMeans>

<cbc:PaymentMeansCode listID="UNCL4461">3</cbc:PaymentMeansCode>

<cbc:PaymentDueDate>2014-07-25</cbc:PaymentDueDate>

<cbc:PaymentID>0265590215686</cbc:PaymentID>

<cac:PayeeFinancialAccount>

<cbc:ID schemeID="BBAN">51401099999</cbc:ID>

</cac:PayeeFinancialAccount>

</cac:PaymentMeans>

 

Beløp til betaling

Et betalingskrav basert på en EHF B2C faktura henter beløp til betaling fra feltet /cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount.

 

Eksempel:

<cac:LegalMonetaryTotal>
                <cbc:LineExtensionAmount currencyID="NOK">50.00</cbc:LineExtensionAmount>   

<cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="NOK">50.00</cbc:TaxExclusiveAmount>         

<cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="NOK">62.50</cbc:TaxInclusiveAmount>                          

<cbc:AllowanceTotalAmount currencyID="NOK">0.00</cbc:AllowanceTotalAmount>

<cbc:ChargeTotalAmount currencyID="NOK">0.00</cbc:ChargeTotalAmount>                             

<cbc:PrepaidAmount currencyID="NOK">0.00</cbc:PrepaidAmount>                               

<cbc:PayableRoundingAmount currencyID="NOK">0.00</cbc:PayableRoundingAmount>

<cbc:PayableAmount currencyID="NOK">62.50</cbc:PayableAmount>
</cac:LegalMonetaryTotal>

 

Fakturautsteders navn

Det er et krav til efaktura B2C at fakturautsteders navn fremkommer i betalingskravet.

Dette hentes fra feltet /cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name. Feltet valideres på lengde og må være mellom 2 og 35 tegn.

 

Eksempel:

<cac:AccountingSupplierParty>
                <cac:Party>
                               <cac:PartyName>
                                               <cbc:Name>Test Bedrift 1</cbc:Name>
                               </cac:PartyName>
                </cac:Party>

besvart 24 Nov, 2015 Spørsmål av Kim Pedersen
valgt 24 Nov, 2015 av Kim Pedersen
Hei Kim,

Det er slik at e-conomic sender EHF til bedrifter via peppol. Per idag støtter vi ikke eFaktura som går direkte til kunder.  Tar med dette videre som et ønske til utvikling :)

Du kan sende en faktura fra e-conomic via peppol som EHF, på mail som pdf eller XML fil.

Beklager om det har skjedd noen misforståelser når du tok kontakt med oss tidligere angående efaktura, vi har nok ment EHF til bedrifter.

Med vennlig hilsen / Best regards

Lena Hansen Montalvão

e-conomic norge as • www.e-conomic.no

PB 6687 St. Olavsplass • NO-0129 Oslo

lhm@e-conomic.com • Tlf. nr.: 21 98 42 21

besvart 24 Nov, 2015 Spørsmål av Lena

Hei

 

Takk for rask tilbakemelding, så får vi rettet opp i det.

Kan være greit om dere vurdere å endre teksten på http://wiki.e-conomic.no/faktura/ehf . Nederst er det et grønt felt som omhandler eFaktura fra Nets, kunne gjerne ha notert der at det ikke støttes for andre brukere.

Kunne sikkert ha vært notert inne under AvtaleGiro delen og. Har inntrykk av at de blir foreslått å brukes samlet (AvtaleGiro og eFaktura) av de fleste banker og av Nets selv.

 

Kim

Spørsmål

Her kan du stille spørsmål eller svare på andres spørsmål om regnskapssystemet e-conomic.

Du kan også stemme opp eller ned andres spørsmål, og dermed vise hva du synes er interessant og mindre interessant. Et statusmerke på hvert spørsmål viser om det er løst eller ikke.