forum

Ditt innspill til et bedre regnskapsprogram

Chat

Årsoppgjør, MVA til gode, Balanse

0
I balanserapport for 2014 har jeg et negativt tall for SUM EGENKAPITAL/AKSJEKAPITAL, som da er selskapets totale aktiva per 31.12.14. Jeg har også et positivt tall i SUM SKYLDIG OFFENTLIGE AVGIFTER, som da er MVA til gode.

F.eks:

SUM EGENKAPITAL/AKSJEKAPITAL: -1000

SUM SKYLDIG OFFENTLIGE AVGIFTER: 400

Logikk tilsier da at i dette eksempelet skal SUM EGENKAPITAL OG GJELD være 1400, da vi har 1000 i aktiva + 400 i avgift til gode, mens i balanserapporten får jeg 600 i stedet.

Har jeg misforstått/feilført dette, eller er det et problem med rapporten?
opprettet 27 Mai, 2015 i Bokføring » Spørsmål om regnskapsføring av Erik

1 Svar

 
Beste svar
Det er slik om vi bruker ditt eksempel

SUM EGENKAPITAL/AKSJEKAPITAL : -1000 (Kredit)

SUM SKYLDIG OFFENTLIGE AVGIFTER :400 (Debet)

SUM EGENGKAPITAL OG GJELD : -600 (Kredit)

Rapporten summerer riktig :)

For at det skulle ha blitt 1400 måtte begge postene hatt samme fortegn.

En annen sjekk du kan ta er å se at eiendel og gjeldsiden har samme beløp.

Med vennlig hilsen / Best regards

Lena Hansen Montalvão

e-conomic norge as • www.e-conomic.no

PB 6687 St. Olavsplass • NO-0129 Oslo

lhm@e-conomic.com • Tlf. nr.: 21 98 42 21

besvart 27 Mai, 2015 Bokføring av Lena
valgt 27 Mai, 2015 av Erik

Bokføring

Her kan du stille spørsmål som er direkte forbundet med regnskapsføringen.

Hvis du ser etter en regnskapsfører eller revisor, kan du se listen med norske regnskapsførere og revisorer.