forum

Ditt innspill til et bedre regnskapsprogram

Chat

Savner valgbare avdelinger i rapporter

0
Valgbare avdelinger i rapporter

Vi savner virkelig muligheten til å «velge og vrake» avdelinger når vi skal få ut rapporter på avdeligsregnskap.

Noen av våre organisasjoner har 30-40 (eller flere) avdelinger i regnskapet, og må rapportere avdelingsvis ut fra forskjellige kriterier. Det er sjeldent at man har behov for en avdelingsrapport «fra…til». For eksempel: man kan ha avd. 800, 801, 802, 803, 804 og 805 på 8-serien, men man har behov for å få en rapport på kun avd 800, 802, 804 og 805 (altså ikke på 801, og  803). Dette er kun et eksempel...

Uten mulighet til å velge hvilke avdelinger som rapporten skal inneholde, blir alle avdelingene i en gitt intervall dratt med og man er derfor nødt å jobbe videre med rapportene i Excel for å slette unødvendige avdelinger, og legge nye totaler. Problemet forsterkes av at enkelte avdelinger ikke har aktivitet før lengre ut på året, noe som gjør at man får et større  antall kolonner i null…til ingen nyte.

Det hadde vært fint om dette kunne løses.
opprettet 8 Apr, 2015 i Forslag & Feil » e-conomic generelt av helderf

1 Svar

Takk for gode innspill. Vi ser fordelen av en slik funksjon, og vil ta det med videre til forslag for utvikling.

Med vennlig hilsen / Best regards

Super-Silje

e-conomic norge as • www.e-conomic.no

PB 6687 St. Olavsplass • NO-0129 Oslo

sms@e-conomic.com • Tlf. nr.: 21 98 42 21

 

besvart 13 Apr, 2015 Forslag & Feil av Silje Mala

Forslag & Feil

Her kan du komme med forslag eller svare på innlegg om systemegenskaper eller funksjoner for å forbedre e-conomic.

Du kan også rapportere feil du har oppdaget under arbeidet i regnskapssystemet e-conomic.

Et statusmerke på hvert forslag eller hver rapporterte feil viser implementeringsstatus, og du kan stemme poster opp og ned ved å bruke pil opp/pil ned.