forum

Ditt innspill til et bedre regnskapsprogram

Chat

Konvertering fra annet regnskapsprogram

0
Vi vurderer å gå over fra ekstern regnskapsfører til å føre selv på e-conomic.

Hva vil være beste fremgangsmåte mht at vi eventuelt overtar midt i en mva termin. ( samme probløematikk også knyttet til lønn ). Må hele året føres på nytt i e-conomic, eller kan kun saldi fra saldobalanse legges inn på de respektive hovedbokskonti ? Kan hele hovedboken leses inn direkte i e-conomic hvis vi får denne som en excel fil ?
opprettet 15 Jan, 2015 i Spørsmål » e-conomic generelt av Tonny

1 Svar

Hei Tonny

Det beste er å bytte i begynnelsen av et regnskapsår eller momsperiode. Det skal ikke være behv for å føre hele på nytt. Du fører istedenfor den utgående balansen som inngående balanse i e-conomic og fortsetter derfra.

Hilsen,

Ferhat Atan

EAZWAY.no

info@eazway.no | www.eazway.no

 

besvart 19 Jan, 2015 Spørsmål av EAZWAY.no

Spørsmål

Her kan du stille spørsmål eller svare på andres spørsmål om regnskapssystemet e-conomic.

Du kan også stemme opp eller ned andres spørsmål, og dermed vise hva du synes er interessant og mindre interessant. Et statusmerke på hvert spørsmål viser om det er løst eller ikke.