forum

Ditt innspill til et bedre regnskapsprogram

Chat

Kortbetaling av faktura i annen valuta

0
Hei,

 

hvis jeg får en faktura i f.eks. GBP den 1. i måneden, og betaler denne med et kort som konverterer til NOK med bankens kurs+påslag, så stemmer kursen aldri. Kan jeg bare korrigere kursen på den opprinnelige fakturaen, eller må jeg blande inn en konto for tap på valuta? Hvordan gjør jeg dette riktig?
opprettet 19 Nov, 2014 i Bokføring » Spørsmål om regnskapsføring av Erik

1 Svar

Hei

Går betalingen ut av din bank samme dato som fakturaen eller blir det registrert ut av konto først et par dager senere?

Hilsen,

Ferhat Atan

EAZWAY.no

info@eazway.no | www.eazway.no

 

besvart 19 Nov, 2014 Bokføring av EAZWAY.no
Både og. I noen tilfeller betaler jeg for noe i f.eks. $ eller euro med firmakortet, og får en tilsendt kvittering. I andre tilfeller får jeg en faktura, og betaler den 30 dager senere.
Tror det blir enklest å forklare med et eksempel: Du bestiller en vare/tjeneste og betaler den 1. november. Du betaler 10 GBP med kortet og det trekkes 105 NOK fra din bank 2. november. Kvitteringen du har har med dato 1. november viser en litt lavere kurs og dermed en totalpris på 104 NOK. Dermed får du et valutatap på 1 NOK fordi valutakursen ikke er den samme hverdag.

Du bokfører dette eksemplet slik:

Leverandørfaktura med dato 1. november, velg leverandøren og en passende kostnadskonto. Du velger GBP som valuta og setter inn kursen for den dagen, hvis e-conomic sin kurs ikke er lik.

Deretter bokfører du betalingen med bilagstype Leverandørbetaling, dato 2. november, du velger leverandøren og fakturaen og velger dessuten GBP som valuta og den kursen gjaldt den dagen du betalte. Motkonto lar du være tomt og klikker på "Lagre og fortsett".

Så lar du Leverandør feltet være tomt og setter inn bank i Motkonto og bruker NOK som valuta og setter inn det beløpet som gikk ut av din bankkonto. Klikke på Lagre og fortsett.

Så vil du se at dette bilaget ikke er i balanse og den saldoen du ser er selve valutatapet i dette tilfellet og du velger da kontoen for valutatap i Motkonto og taster inn beløpet i Beløp feltet også skal hele bilaget balansere, klikk på Lagre.

Hei,

prøvde dette nå, men er noe jeg ikke helt får til her.

28/10: 100 euro faktura fra "test", kurs 839,962056 (fra e-conomic)

13/11: Betalt 100 euro faktura til "test". Bilag med 3 linjer:

- 100 euro på kontoen til "test". Kurs fra e-conomic: 854,454659

860 kr ut fra bank, bankens kurs: 860

- 5,55 til valutatap. 

Bilaget er i balanse, men leverandørkontoen har nå en saldo, og det stemmer jo ikke. Tror jeg kan få det til å gå opp ved å bruke nøyaktig samme kurs på betaling som på faktura, og korrigere valutatapet som du beskrev, men det er vel ikke korrekt?

 

 

 

Valutatapet er forskjellen mellom de 839,96 og det du har betalt. Hvis banken har 860 som kurs så må du taste inn dette i GBP kursen i selve betalingen, siden det er det du betaler og ikke e-conomic sin kurs.
Det som skjer da i e-conomic er at leverandørkontoen beholder en saldo, og det er det jeg ikke helt får til å korrigere.

 

Kan jeg:

1. Føre faktura på 100 euro med kurs 28/10

2. Føre betaling nesten som du beskriver:

a)Føre betaling 13/11 på 100 euro, med kurs fra 28/10, ingen motkonto

b) Føre faktisk uttak fra bankkonto på neste linje

c) Føre differansen som valutatap på neste linje

Dette antar jeg vil gi en leverandørsaldo på 0 (som er det jeg prøver å oppnå) og et korrekt uttak fra bankkontoen, men den faktiske kursen jeg betalte vil ikke være notert noe sted. Straks jeg tar med faktisk kurs så ender jeg alltid opp med en saldo på leverandøren.

Alternativt, kan jeg legge inn en overføring mellom valutatap og leverandør direkte?

Burde ikke leverandørkontoen være i EUR for denne leverandøren, og ikke i NOK som e-conomic gjør?

Takk for kjappe svar! Dette tror jeg er det siste hinderet jeg må over før jeg kan begynne å flytte faktisk regnskap hit.
Hvis du følger mine steg så kal det ikke bli noe saldo på leverandøren. Prøv igjen og hvis du er i tivil om noe underveis, bare si ifra.
Prøvde følgende nå:

1. Faktura på 100 euro 1/11. Kurs 847,293077 fra e-conomic

 

2. Betaling på 100 euro 11/11. Kurs 860 (fra bank)

- 1 linje med EUR 100 inn på leverandørkonto, kurs 860 (dette er bankens kurs, det *er* denne jeg skal bruke?)

- 1 linje med NOK 860 ut fra bank

- Ingen mulighet for valutakorrigering siden e-conomic regner ut at beløpene (EUR 100 * 8,60 og NOK 860) er de samme.

 

Bankuttak er nå riktig, men leverandør har saldo. Så, jeg tror ikke jeg forstår stegene du beskriver :)
Leste du det jeg skrev med at Motkonto skulle være tomt når du skulle registrere betalingen?
Ja, lot den være tom, og så førte jeg uttak fra bank på neste linje. De to linjene, 100 euro til leverandør med kurs 8,60 og 860 ut fra bank, utligner hverandre og balanserer bilaget.

Den eneste måten jeg får til å bruke den metoden du beskriver er ved å ha nøyaktig samme kurs på faktura og betaling - i så fall får jeg både balansert bilag og null saldo på leverandør, i tillegg til et bokgørt valutatap. Men dvs. at jeg ikke kan oppgi bankens kurs noe sted, og jeg antar at jeg skal gjøre det?
Hvis du bruker samme kurs på fakturaen og betalingen så blir det helt feil. Jeg er ganske sikker på at dette skal gjøres slik da jeg har gjort utallige ganger, så du bør ta det stegvis som jeg har beskrevet, så skal dette gå helt fint.
Det kan være at du ser på rapporten litt feil, hvis du går til Rapporter > Leverandørkontokort og ser på rapporten der så er det viktig at du velger valuta GBP slik at du ser beløpene i samme valuta. Hvis du velger "Omregnet" når du skal se på rapporten så vil du jo se de omregnede beløpene og da vil det se ut som om du har differanse på leverandøren.
OK, det forklarer halvparten :)

Jeg trykker på leverandørnummeret mens jeg ser på kassakladden, og får da opp leverandørkontoen i NOK, med saldo. Hvis jeg går på rapporter og velger EUR så ser den riktig ut.

Men, fortsatt, så får jeg ikke bokført valutatap på kursdifferanse mellom fakturadag og betalingsdag. Hva er feil med disse stegene:

1. Registrer faktura på 100 EUR, kurs 850.

2. Registrer betaling:

a) 100 EUR inn på leverandørkonto, kurs 860. Lagre og fortsett.

b) 860 NOK ut av bankkonto. Bilag er i balanse, ingen mulighet for å registrere 10 NOK i valutatap.
i steg b, når du skal taste inn 860 NOK så skal leverandørfeltert være tom og du velger banken i motkonto, når du da klikker "Lagre og fortsett" så vil du autoamtisk fortsette med samme dato og bilagsnr, da lar du igjen leverandørfeltet være tomt og setter inn differansen i beløpsfeltet og velger kontoen for valutadifferanse gevisnt eller tap i motkonto.

Hvis du ikke fikk dette autoamtisk, så kan du bare redigere den linjen du har banken i og klikke på Lagre og fortsett.
Etter steg a er bilaget ikke i balanse, og jeg trykker "Lagre og fortsett".

Etter steg b *er* bilaget i balanse, og jeg har ikke muligheten til å trykke "Lagre og fortsett" som du beskriver.
Jeg har nå funnet steg som gjør det jeg ønsker:

 

1. Registrer faktura i EUR med kurs på fakturadato

 

2. Registrer betaling på senere dato:

- 1. postering: 100 EUR inn på leverandørkonto, med kurs fra fakturadato, ingen motkonto

- 2. postering: 100 EUR ut av bank, med faktisk kurs på betalingsdato

- 3. postering: Differanse til valutatap

Dette gir meg korrekt uttak fra bank, det gir en leverandørkonto i balanse både i NOK og EUR, og det lar meg bokføre reell kurs og valutatap.
Steg 1 under Fakturaen, skal du bruke kursen som e-conomic foreslår.

Steg 1 under Betalingen, skal du bruke kursen som e-conomic foreslår (denne vil være anderledes siden betalingen ikke er samme dag som fakturaen).

Steg 2 under Betalingen, skal du bruke det beløpet som faktisk har gått ut av din bank i NOK.

Steg 3 under betaling blir da selve valutakurstap eller gevinst.

Bokføring

Her kan du stille spørsmål som er direkte forbundet med regnskapsføringen.

Hvis du ser etter en regnskapsfører eller revisor, kan du se listen med norske regnskapsførere og revisorer.