forum

Ditt innspill til et bedre regnskapsprogram

Chat

Kommentarer til ny bankavstemming

0
Har jobbet noen dager nå med den nye bankavstemmingsmodulen og tenkte å gi noen innspill til forbedringer:

- Ser fordelen med å få automatisk oppdatering av endringer ved å bygge modulen inn i programmet og fjerne pop-up vinduet. Samtidig er det veldig nyttig å ha bankavstemmingen i eget vindu dersom man skal slå opp andre steder i programmet eller sjekke posteringer med avvik, f. eks se hvordan en betaling er postert eller om det kan være snakk om en dobbelregistrering. Kan også være god hjelp å ha banktransaksjonene å se etter når man skal postere bilag i en kassekladd. Dette kan man ikke lenger gjøre når modulen er bygget inn i programmet. Jeg savner pop-up vinduet og ønsker dette tilbake !

- Jeg vil at modulen skal "huske" mine valg når det gjelder å vise/skjule avstemte posteringer og visning av summer når jeg går ut og inn av modulen (siden pop-up mangler). Bør huskes innen samme innlogginssesjon på samme klient.

- Drop-down boksen med valg av periode oppe i høyre hjørne bør gjøres bredere slik at datoene vises på en linje i listen ved oppslag. Gir mer oversikt og kutter ned lengden på listen.

- Linjene med posteringer fra bank og fra hovedbokskonto blir veldig små og anonyme i listene. Disse bør få mer kontrast for å gjøre de lettere å lese.

- Modulen oppdaterer avstemte transaksjoner tregt dersom det er huket av for flere enn én banktransaksjon og én hovedbokspostering. Bedret noe de siste dagene men fortsatt bør dette gå raskere.
opprettet 24 Sep, 2014 i Forslag & Feil » e-conomic generelt av oyvind

1 Svar

Hei Øyvind

Takk for veldig god og konstruktiv feedback. Jeg videresender dette til våre utviklere slik at de har noen gode ideer for å forbedre dette ytterligere.

 

Med vennlig hilsen / Best regards

e-conomic norge

Aker Brygge Business Center
Postboks 1433 Vika
0115 Oslo
 
besvart 25 Sep, 2014 Forslag & Feil av e-conomic support

Forslag & Feil

Her kan du komme med forslag eller svare på innlegg om systemegenskaper eller funksjoner for å forbedre e-conomic.

Du kan også rapportere feil du har oppdaget under arbeidet i regnskapssystemet e-conomic.

Et statusmerke på hvert forslag eller hver rapporterte feil viser implementeringsstatus, og du kan stemme poster opp og ned ved å bruke pil opp/pil ned.