forum

Ditt innspill til et bedre regnskapsprogram

Chat

Rapporter i E-conomic

0
Vi har ved flere anledninger etterlyst bedre rapporter (hb, res, bal, resk mv.), og har fått beskjed om at ..det er meldt inn til utviklingsavdelingen.. Så langt ser vi ikke at det har skjedd veldig mye.

Ettersom presentasjon av regnskapet fortsatt er viktig i ulike sammenhenger, er det etter min oppfatning noe merkelig at det ikke er mere fokus på dette fra E-conomic.

Er det andre som har synspunkter på rapportene i E, og hva finnes av  andre rapport-løsninger man evt kan bruke som et alternativ ?
opprettet 5 Sep, 2014 i Spørsmål » e-conomic generelt av GeirB

Spørsmål

Her kan du stille spørsmål eller svare på andres spørsmål om regnskapssystemet e-conomic.

Du kan også stemme opp eller ned andres spørsmål, og dermed vise hva du synes er interessant og mindre interessant. Et statusmerke på hvert spørsmål viser om det er løst eller ikke.