forum

Ditt innspill til et bedre regnskapsprogram

Chat

Fordeling ved bruk av skanning

+2
Ser at knappen fordeling har fått nytt utseende i løpet av dagen. For meg har denne knappen nå blitt omtrent ubrukelig. Jeg skanner bilag og før kunne jeg ved bruk av to skjermer dra fordelingsbildet over til den andre skjermen slik at jeg kunne se det skannede bilaget mens jeg punchet. Nå kan jeg ikke se bilaget i det hele tatt, da det forsvinner helt når jeg trykker fordelingsknappen.

Hvis jeg skal kunne fortsette å bruke denne må jeg enten ta ut bilaget på papir, eller skrive ned på forhånd hva jeg har tenkt å punche, og dette er utrolig tungvint.
opprettet 3 Sep, 2013 i Forslag & Feil » e-conomic generelt av HSH

4 svar

Jeg formidler dette videre til våre utviklere. Beklager eventuelle ulemper.

 

Med vennlig hilsen / Best regards

e-conomic norge

Aker Brygge Business Center
Postboks 1433 Vika
0115 Oslo
 
besvart 3 Sep, 2013 Forslag & Feil av e-conomic support
Kan du si noe om hvor lang tid det vil ta før dere klarer å få rettet dette?

Helt enig, det er utrolig at e-conomic ikke tester dette för det legges ut. Det blir å gå til gammel design inntil videre

http://t.co/meSwHregCO

besvart 5 Sep, 2013 Forslag & Feil av bob
Kan bare slutt meg til din konklusjon om at dette for vår del også faktisk gjør systemet ubrukelig.  Vi har avtalt med flere kunder at de skal skanne bilag selv så vi har faktisk ikke bilagene hos oss.  Så dermed er vi avhengige av å kunne bla i bilaget på skjermen slik vi kunne før for å få fordelt debet poster - noe som er nødvendig på noen fakturaer.

Å tenke seg at vi skulle begynne å skrive disse ut på papir er utenkelig - det vil bli alt for mye arbeid.

 

Håper derfor at E-conomic kan gi beskjed til utviklerne at dette er en feil som må fikses OMGÅENDE - dette er ikke noe vi kan vente på over tid.  Dette lager store problemer nå hver eneste dag for oss brukere.

Det ser ikke ut til at det nytter å gå til gammelt design for også der er nå fordelingsvinduet "nytt" - ikke skalerbart og ikke flyttbart.

Ellers har det vært mye bra videreutvikling av programmet i den senere tid, men jeg er også overrasket at en feil av dette kaliberet kan slippe gjennom den kvalitetssikringen og testingen som bør skje før en endring lanseres.
besvart 15 Sep, 2013 Forslag & Feil av Helge M
Hei

Jeg kan nå informere at dette problemet er løst. Det skannede bilaget kan åpnes i et eget vindu slik at man se det mens man fordeler det. Vennligst sjekk om dette fungerer som det skal hos dere og beklager at det har tatt tid.

 

Med vennlig hilsen / Best regards

e-conomic norge

Aker Brygge Business Center
Postboks 1433 Vika
0115 Oslo
 
besvart 29 Nov, 2013 Forslag & Feil av e-conomic support
Jeg har sett at dette er kommet i orden, og jeg synes at det fungerer meget bra nå.

Mvh. Hildegunn S. Hanssen.
Jo, dette virker etter at den nye knappen i fordelingsbildet har kommet som åpner bilaget i nytt vindu. Men - jeg vet ikke om jeg er så veldig imponert likevel..

Virker som e-conomic i det nye designet har lagt mye arbeid i å generere mer bruk av mus for å nå viktige funksjoner siden dette for det meste er gjemt bort under knappene med "andre funksjoner" der det tidligere lå direkte tilgjengelig. Nå har vi fått ett sted til å klikke i fordelingsvinduet. Jeg ville nok heller ha sett at fordelingsbildet åpnet seg i nytt vindu slik at man kunne ha brukt Alt+Tab for å se tilbake på bilaget man puncher etter (gjelder ved bruk av skanning). Trekk parallellen til vinduet som åpnes med åpne kunde- og leverandørposter. Dette er ikke "klistret" til hovedsiden på e-conomic og man kan da bla med Alt+Tab.

Jeg har ellers et forslag om bedre debet/kredit logikk i fordelingsbildet slik det var før. Ta eksempelet at man posterer en kreditnota fra leverandør. Denne registreres debet leverandør i kassekladden og man åpner fordelingsbildet for å angi kreditkonto(er) - f.eks. to kontoer i 43xx serien. Hvis disse kontoene er satt opp med standard fortegn til debet i kontoplanen, vises disse med debet også i fordelingsbildet til tross for at det logiske er at konteringen i fordelingsbildet må være til kredit for å få bilaget til å balansere. Kan dere se på en mulighet for å gjøre noe med dette?

Mvh

Tallkunnskap v/Øyvind
Takk for tilbakemelding Øivind

Grunnen til at visse funksjoner nå er gjemt under "Andre alterntiver" er gjort bevisst fordi vi ønsker at den funksjonen som man bruker mest skal være lettest tilgjengelig, mens andre mindre brukte funksjoner skal ligge et musklikk unna slik at man ikke har hele sin skjerm full av ulike knapper. Hvis du opplever at det er noen funksjoner som ligger for mange klikk unna, vennligst informer om dette så kan vi se om det finnes en alternativ løsning for den aktuele funksjon.

Jeg ser ditt poeng med at fordlingsbildet foreslår kredit når Konto feltet har debet og vil ta dette med i vår forbedringsliste.
Hei Ferhat,

Det er vel nettopp i definisjonen av hva som "brukes mest" at jeg synes dere noen steder i programmet har vært for ivrige i prioriteringen av hva som skal gjemmes bort. Mye av dette er funksjoner som brukes daglig eller flere ganger per dag. Når jeg generelt kjemper mot flere museklikk, har dette å gjøre med at jeg er administratorbruker av programmet og bruker systemet som mitt verktøy hver arbeidsdag og følgelig kanskje har et annet syn på effektiv bruk enn mindre næringsdrivende som bruker programmet av og til. I tillegg er man mer disponert for belastningsskader når man må klikke seg gjennom systemet hele dagen.

Her er mine forslag til knapper som bør frem i lyset igjen:

- Salgsfanen - Kunder - Ny faktura fra sak (med prosjektmodul): For kunder som bruker prosjektmodulen, vil det være mest relevant å opprette nye faktura med utgangspunkt i en sak. Linken til Saker er gjemt bort under teksten "Flere" på kundelinjen. Bør kunne klikkes direkte for kunder som bruker prosjekt. Når man står inne i en åpen faktura og skal hente inn timer og utlegg, er disse gjemt under "Andre alternativer". Også her bør "overfør tid" og "overfør kostnad/km" ligge som direkte knapper når man bruker prosjektmodulen. Det blir vannvittig mange klikk når man skal fakturere sine prosjektkunder slik det er nå...

- Bokføringsfanen - kassekladder: For administratorbrukere må man godkjenne alle kladdlinjer for å få bokført en kassekladd uansett hva som er satt opp av oppsett for kassekladden. Funksjonen "godkjenn alle" har dere lagt under "Andre alternativer" og den må klikkes frem hver eneste gang en kassekladd skal bokføres. I tillegg får man 1x popup med "vil du godkjenne..." og til slutt 1x popup med info om hva som er bokført. Egen knapp med "godkjenn alle" ønskes tilbake, eller alternativt en avkrysningsboks i overskriftsraden for kassekladden som godkjenner alle radene.

- Bokføringsfanen - Oppslag og lister - Leverandører: Link til åpne leverandørposter er nå lagt under teksten "flere". Egentlig er det mer interessant å se på åpne poster enn alle posteringer og egen knapp for dette ønskes tilbake slik det er i kundeoversikten.

- Bokføringsfanen - Oppslag og lister - Betalinger: Skjermbildets mest aktuelle funksjon er vel å kunne eksportere betalinger til fil for import i nettbank? Jeg synes det er ulogisk at også denne må legges inn under "Andre alternativer".

- Prosjektfanen - Annet oppsett - Medarbeidere: Prosjektbrukere har nok mer nytte av at "Annet oppsett" er ekspandert når man kommer inn i denne fanen enn "Saker". (Alternativt vis medarbeidere som egen meny til venstre). Knapp for registrering av kostnader bør vises på linjen for hver medarbeider. Videre; når man er inne i oversikten over registrerte timer, bør funksjonen "velg alle" få egen knapp eller avkrysningsboks i overskriftsraden og funksjonen "godkjenn" bør ha egen knapp. Dette blir mer intuitivt og stimulerer til at timene blir godkjent når de skal av prosjektleder etc. Jeg tar også med at det ønskes en knapp "lagre og ny" som alternativ i bildet hvor man skriver timer da dette er svært nyttig om man har flere aktiviteter som det skal registreres timer på samtidig.

Kan være jeg kommer på flere eksempler, men poster de eventuelt senere.

Mvh Tallkunnskap v/Øyvind

Forslag & Feil

Her kan du komme med forslag eller svare på innlegg om systemegenskaper eller funksjoner for å forbedre e-conomic.

Du kan også rapportere feil du har oppdaget under arbeidet i regnskapssystemet e-conomic.

Et statusmerke på hvert forslag eller hver rapporterte feil viser implementeringsstatus, og du kan stemme poster opp og ned ved å bruke pil opp/pil ned.