forum

Ditt innspill til et bedre regnskapsprogram

Chat

Skanning og brukervennlighet i nytt design

0

Med innføring av det nye designet, opplever jeg at e-conomic har tatt både ett og to skritt tilbake når det gjelder brukervennlighet for oss som skanner bilag og jobber mye med dette. Dog liker jeg godt mulighetene for å slette og rotere bilag og den nye måten vi blar mellom flersidige bilag.

Her er mine forslag til endringer som vil bedre brukeropplevelsen:

  • Bildet av det skannede bilaget er for lite til å kunne lese posteringsinfo. Det er greit at man kan klikke på det for å forstørre bildet, men da bør systemet "huske" at man har valgt forstørret visning så lenge man jobber med kassekladden. Slik det er nå, må man klikke på miniatyrbildet for hvert bilag eller for hver posteringslinje dersom man har bilag som ikke kan føres konto/motkonto i en postering. Det blir svært mange klikk i løpet av en dag med tilhørende risiko for belastningsskader.
  • Pop-up skjemaet i kassekladden hvor vi registrerer posteringsinfo tar mye plass og lite av bilaget blir synlig selv ved forstørret visning (avhenger selvfølgelig av hvor stor skjerm du har). Dette fører til behov for mye rulling for å se all relevant posteringsinformasjon og tilhørende bruk av mus. Må datafeltene i skjemaet være så høye? Det er også en del luft over og under feltene som kunne ha vært utnyttet til å vise mer av bilaget.
  • Jeg opplever at flersidige bilag vises i annen siderekkefølge i kassekladdene enn de gjør under Skanning - Ubehandlede. Dette gjelder når man gjør endringer i rekkefølgen og kobler sider som ikke har vært skannet i rekkefølge (f.eks. hvis man i Skanning - Ubehandlede setter sidenr 4 foran sidenr 3 og kobler disse slik at dette blir et bilag med to sider i rekkefølgen 4-3, vil dette i kassekladden vises i rekkefølgen 3-4).
  • Savner muligheten vi hadde i det gamle designet til å skrive ut bilag direkte fra registreringsbildet i kassekladden.
  • Kontrollsummen "Saldo" oppdateres ikke løpende ved bilagsregistering - oppdatering skjer kun etter å ha trykket "Avbryt" i registreringsbildet eller når man har registrert alle bilag til behandling og skjemaet lukkes. Feltet "Saldo" bør også flyttes inn i registreringsbildet slik at man ser det mens man posterer bilag. Dette er spesielt nyttig når man posterer bilag som krever flere posteringslinjer og man ønsker å se restsummen som ikke er postert. Feltet kan f.eks. plasseres under datafeltene på samme linje som info om konto, motkonto og mva-beløp.
  • Ved skifte til neste bilag/ny posteringslinje må første datafelt i tab-rekkefølgen være i fokus slik at man slipper å klikke inn med mus for å kunne starte registrering av neste bilag/neste linje. 
  • Funksjonen "godkjenn alle" er nå gjemt bort under knappen "Andre alternativer". Dette gir ett ekstra klikk med mus for å få godkjent posteringene. I tillegg må det klikkes OK på spørsmålet om "vil du virkelig godkjenne alle bilag...".  Jeg foreslår å lage en avkrysningsboks i overskriften i kassekladdene hvor man kan merke av for godkjenning av alle bilag eller alternativt la "godkjenn alle" være en egen knapp. (Gjelder for så vidt også funksjonen "Opprett fra innskannet" som er gjemt under "opprett postering").
  • Dialogboksen med utvalg på dato når man trykker "Bokfør kassekladd" er nyttig, men er det nødvendig å ha en ny pop-up som bekrefter at bilagene er blitt bokført? Man ser jo at posteringene forsvinner fra kassekladden og denne meldingen skal jo også klikkes bort....

Det ble noen hjertesukk dette her, men jeg ønsker å bidra konstruktivt og dere ber om tilbakemeldinger om hva vi synes om det nye designet. Er også klar over at jeg som regnskapsfører representerer en av mange brukergrupper, men jeg vil tro at dette også har relevans for andre. Når det gjelder bruk av mus til navigering, er jeg spesielt opptatt av å redusere dette da jeg har sett så alt for mange skader av dette i min yrkesgruppe - spesielt tidseffektivt er det heller ikke når man må klikke gjentatte ganger for å få utført de operasjonene man ønsker.

opprettet 14 Jun, 2013 i Forslag & Feil » Skanning av oyvind

1 Svar

Hei Øyvind

Takk for gode innspill! Jeg skal undersøke med vår utviklingsavdeling om disse punktene. Jeg ser fort at en del av disse tingene allerede er rapportert inn og skal også sørge for at det som er nytt blir tatt i betraktning, som det med at "Saldo" ikke blir oppdatert og at fokus forsvinner ved ny postering.

 

Med vennlig hilsen / Best regards

e-conomic norge

Aker Brygge Business Center
Postboks 1433 Vika
0115 Oslo
 
besvart 14 Jun, 2013 Forslag & Feil av e-conomic support

Forslag & Feil

Her kan du komme med forslag eller svare på innlegg om systemegenskaper eller funksjoner for å forbedre e-conomic.

Du kan også rapportere feil du har oppdaget under arbeidet i regnskapssystemet e-conomic.

Et statusmerke på hvert forslag eller hver rapporterte feil viser implementeringsstatus, og du kan stemme poster opp og ned ved å bruke pil opp/pil ned.