forum

Ditt innspill til et bedre regnskapsprogram

Chat

Merking og arkivering av bilag

0
Jeg ser at E-conomic opererer både med serienummer og bilagsnummer (som ikke alltid er unike) i listen over posteringer.

Har dere noen tips til hva som er fornuftig å gruppere eller  merke bilagene med slik at det er enkelt å sjekke disse opp mot regnskapet i E-conomic?

Da jeg drev med regskap sist så fikk alle bilag løpende nummerering + årstall, og hele regnskapet baserte seg på dette (f.eks. bilagsnummer 45/2013).

Mvh,

Erlend H.
opprettet 6 Jun, 2013 i Bokføring » Spørsmål om regnskapsføring av Erlend

3 svar

Kassekladdene i e-conomic er basert på å bruke bilagsnummer til nummerering av bilagene. I innstillingene for kassekladdene kan du definere hvilke nummerserie du ønsker å bruke og eventuelt også opprette ulike nummerserie for ulike typer bilag (lag deg da en kassekladd for hver bilagstype). Bilagsnummeret er også den eneste identifikasjonen som er gjennomgående søkbar og synlig i alle deler av programmet. Serienummeret tjener mer som en systemgenerert fortløpende nummerering av posteringene i regnskapet.

Bruk av bilagsnummer ivaretar også kravene som stilles til sporbarhet av transaksjonene i regnskapet.

Mvh

Tallkunnskap v/Øyvind

besvart 7 Jun, 2013 Bokføring av oyvind
redigert 14 Jul, 2014 av HHW
Hei

Serienr er systemet sitt kronologiske nummerserie som viser i hvilken rekkefølge bilag er bokført og den kan ikke endres.

Bilagsserie kan man selv definere i oppsettet på sin kassakladd. I e-conomic sitt standard oppsett får man bilagsserien 40000-49999 foreslått fordi man da ikke blander sammen bilag med utgående fakturaer i posteringsrapporter.

Hvis du ønsker å endre på bilagsserie så kan du entern gjøre dette inne i oppsettet på den kassakladden du har i dag eller du kan opprette en egen kassakladd for det nye året.

 

Med vennlig hilsen / Best regards

e-conomic norge

Aker Brygge Business Center
Postboks 1433 Vika
0115 Oslo
 
besvart 7 Jun, 2013 Bokføring av e-conomic support
Grunnen til spørsmålet var at etter å ha sendt ut en purring så fikk denne bilagsnummer 100, samme som den første fakturaen jeg sendte i år.

Er det egne nummerserier for purringer også?

Mvh,

Erlend
besvart 7 Jun, 2013 Bokføring av Erlend

Bokføring

Her kan du stille spørsmål som er direkte forbundet med regnskapsføringen.

Hvis du ser etter en regnskapsfører eller revisor, kan du se listen med norske regnskapsførere og revisorer.